Demokrasi için mücadele edenleri desteklemek

BAŞVURU İÇİN

Biz Kimiz

European Endowment for Democracy (EED), 2013 yılında Avrupa Birliği (AB) ve AB üye devletleri tarafından Avrupa Komşuluk Ülkeleri’nde (Doğu Ortaklığı - EaP, ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika - MENA) , Batı Balkanlar, Türkiye ve ötesini kapsayan bir çevrede demokrasiyi desteklemek için kurulan, bağımsız, hibe-sağlayan, özerk bir Uluslararası Güven Fonu kuruluşudur.

EED, sivil toplum örgütlerini, demokrasi yanlısı hareketleri, sivil ve siyasi aktivistleri, çoğulcu ve demokratik bir siyasi sisteme yönelik çalışmalarda bulunan bağımsız medya platformlarını ve gazetecileri destekler. Bununla beraber, henüz oluşmakta olan veya tüzel kişiliği olmayan örgütler, gayri resmi platformlar, gençlik grupları ve bireyler de EED desteklerinden faydalanabilir. EED özellikle, halihazırda diğer bağışçılar ve AB hibe sağlayıcı kanalları tarafından desteklenme olanakları kısıtlı başvuru sahiplerine odaklanır. Desteklerin belirlenmesinde, başvuru sahiplerinin demokratik değerlere bağlılık, insan haklarına saygı ve şiddet içermeyen ilkelere uyumları önemlidir.

Misyonumuz

EED, demokrasinin gelişimi için çalışan aktivistlere yönelik esnek fon destekleri sağlar. Bu destekler, diğer AB ve AB’ye üye devletlerin demokrasiye destek veren programlarını tamamlayıcı niteliktedir. EED dönemsel ve tematik hibe çağrılarında bulunmaz, alınan başvurular belirli aralıklarla değerlendirilir. Sağlanan desteklerin, diğer hibe sağlayıcı kuruluşlardan destek alma imkanları kısıtlı başvuru sahiplerine ulaşması hedeflenir.

VİZYONUMUZ

 • Dönüştürücü
    Dönüştürücü nitelikteki fikirlere ve onların arkasındaki insanlara yatırım yapıyoruz.
 • Esnek
    Demokrasi aktivistlerinin ihtiyaçlarına uygun, esnek ve vaktinde hibeler sağlıyoruz.
 • Alışılmadık
    Demokrasinin desteklenmesinde alışılmadık bir yaklaşıma inanıyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZ

EED, kuruluşundan bu yana AB komşuluk ülkeleri ve ötesinde demokrasiyi teşvik etmeyi amaçlayan 1000'den fazla girişimi desteklemiştir.

EED hibe desteği faydalanıcılarından bazılarının profillerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

DESTEKLENEN GİRİŞİMLER

 • 7amleh - The Arab Center for the Advancement of Social Media

  Ülke: Filistin, İsrail

  2013'ten beri varlık gösteren "7amleh - The Arab Center for the Advancement of Social Media" (Arap Sosyal Medya Gelişim Merkezi) İsrail, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilerin dijital haklarına yönelik faaliyet yürüten tek Filistinli kuruluştur. 7amleh EED'nin desteği sayesinde dijital hakların ihlaline karşı savunuculuğu kolaylaştırmak adına ilgili diğer örgütlerin, aktivistlerin ve medyanın erişimine açık bir izleme veri tabanı geliştiriyor. 15 insan hakları örgütü ve yaklaşık 100 gönüllünün dahil olduğu proje kapsamında ilgili konuya dair farkındalık yaratmak adına dijital bir kampanya yürütülecek.

  Daha Fazla Oku
 • Women's Anticorruption Movement NGO

  Ülke: Ukrayna

  Women's Anticorruption Movement NGO (Kadınların Yolsuzlukla Mücadele Hareketi STK) Batı Ukrayna'daki Khmelnytskyi şehrinde bulunuyor. Yerel yönetime yönelik izleme faaliyetleri yürüten ve yolsuzluk olaylarını araştıran kuruluş, yolsuzlukla mücadele eden aktivistlerle ve gazetecilerle işbirliği halinde çalışıyor. Aynı zamanda devlet yetkililerine ve kolluk kuvvetlerine toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etme ve bütçe teminini izleme konularında eğitim veriyor. STK, EED'nin desteği sayesinde kurumsal kapasitesini güçlendirirken, uzun vadeli stratejik gelişime odaklanıyor ve sosyal medya iletişim faaliyetlerine ağırlık veriyor.

  Daha Fazla Oku
 • Aramram by Greyscale Films

  Ülke: Ürdün

  Ürdün'de video yayınları yapan alternatif medya kuruluşu Aramram, gençlere bağımsız bir ifade alanı sunarken bilgilendirici programlar aracılığıyla da onların kapasitelerini artırmayı amaçlıyor. Kuruluş, tarihin ve dinin yeniden yorumlandığı ve tartışmaya açıldığı içeriklerin yanı sıra ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmelerin aktarıldığı yayınlara da yer veriyor. Aramram'ın arşivi televizyon yayını kalitesinde 2.500'den fazla orijinal çevrimiçi videodan oluşuyor. İlk Arapça web televizyonu olarak kabul edilen ve hedef kitlesini gençlerin oluşturduğu Aramram onların hem fikirlerine yön vermeyi, hem de kamusal hayata katılabilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyor.

  Daha Fazla Oku
 • Youth for Skopje

  Ülke: Kuzey Makedonya

  Kuzey Makedonyalı aktivist Dimitar Todoroski yıllardır gençleri bünyesine dahil ederek demokratik değerleri yaygınlaştırmak amacıyla "Youth for Skopje" adlı konserler dizisini yönetiyor. Todoroski, EED'nin desteği sayesinde gençler arasında geleneksel toplumsal normların sorgulanmasını, alternatif değerlerin yaygınlaşmasını ve eleştirel düşüncenin teşvik edilmesini amaçlayan 10 yeni konser düzenliyor ve kendilerini değişimin aktörleri olarak görmeleri yönünde gençleri cesaretlendiriyor.

  Daha Fazla Oku
 • Joumana Haddad Freedoms Center

  Ülke: Lübnan

  Yakın zamanda kurulan Joumana Haddad Freedoms Center (Özgürlükler Merkezi) toplumda sivil hakların ve diyaloğun yaygınlık kazanması için çalışıyor. Merkez, EED'nin sağlayacağı fon sayesinde faaliyetlerini Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın kuzeyi, doğusu, dağlık merkezi ve güneyi gibi çeşitli bölgelerine yayma imkânına kavuşacak. Kuruluş bu kapsamda saygın ve yerel STK'larla birlikte Lübnan'daki mezhepçi siyasi sistem, feminizm, LGBT hakları ve ifade özgürlüğü gibi anlaşmazlığa neden olan konular hakkında tartışma oturumları düzenleyecek.

  Daha Fazla Oku
 • Observatoire Raqabah

  Ülke: Tunus

  Observatoire Raqabah, Tunus'taki kamu şirketlerinde iyi yönetişimin ve kamuya hesap verme sorumluluğunun artırılmasını amaçlayan, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığı izleyen genç bir kurumdur. Raqabah halkın erişimine açık bir veri tabanı üzerinden kamu şirketlerine ait verileri bir araya getirmeyi, yolsuzluk ve kötü mali yönetim şüphesi bulunan vakaları izleyerek takip etmeyi, politika ve reform önerilerinde bulunmayı hedefliyor. EED, sağlayacağı destek ile Raqabah'ın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak.

  Daha Fazla Oku
 • Together for Health

  Ülke: Kosova

  Çeşitli meslek gruplarındaki kişiler tarafından gönüllü bir girişim olarak yürütülen “Together for Health” Covid-19 pandemisi süresince Kosova'da güvenilir, zamanında ve kolayca erişilebilen bilgilere duyulan ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor. Aralarında hekimlerin, kamu politikası, internet ve kamu sağlığı uzmanlarının bulunduğu gönüllüler bu profesyonel zenginlik sayesinde Covid-19'a ilişkin bilgileri topluyor, kontrol ve analizlerinin ardından 9 farklı çevrimiçi platformda yayımlıyor. Kuruluş EED'nin desteğiyle medyadaki varlığını artırmayı ve hükümetin pandemiye yönelik eylemlerini izlemeyi amaçlıyor.

  Daha Fazla Oku
 • Right Side Human Rights Defender NGO

  Ülke: Ermenistan

  Güney Kafkasya'da trans bireylerin liderliğinde yürütülen tek kuruluş olan Right Side, transseksüellerin yaşadığı sorunlara ilişkin toplumsal farkındalık yaratıyor. EED’nin katkıları sayesinde trans topluluğa güvenli bir ortam sunmaya devam eden kuruluş, eşit haklar için savunuculuk faaliyetleri yürüttü ve 370'ten fazla kişiye hukuki ve psikolojik destek sağladı. Kuruluş ayrıca trans bireyleri kapsayacak mevzuatın kabul edilmesi için stratejik hukuk davalarına başvuruyor. Transseksüel bireylerin yasal isim değiştirme hakkına kavuşmasının önünü açan Right Side, Ermenistan'da yakın zamanda nefret söylemini suç sayan kanunun yürürlüğe girmesine de katkı sundu.

  Daha Fazla Oku
 • Halk tabanlı aktivist grubu

  Ülke: Bosna Hersek

  Resmi kaydı bulunmayan bu halk tabanlı aktivist grubu, halka açık parklar veya gençlerin sıklıkla vakit geçirdiği buluşma mekanları gibi yeşil alanları, toplumun geniş kesimlerini de sürece dahil ederek plansız inşaatlardan koruyabilme potansiyeli taşıyor. Kent yetkilileri Covid-19 krizinden istifade ederek planlı inşaat süreçlerini hızlandırdı. Bu girişimin amacı ise konuya dair toplumda farkındalık yaratarak yeşil alanları muhafaza etmek. Grup, EED'nin desteği sayesinde geniş kitlelerin desteğini kazanmak üzere bu mücadeleye devam edecek ve kamusal alanların korunması konusunu gündemde tutacak.

  Daha Fazla Oku
 • Boom 93

  Ülke: Sırbistan

  Boom93 Sırbistan'ın Orta Doğu bölgesindeki Pasarofça şehrinde yer alan bağımsız bir radyo ve haber portalıdır. Kuruluş aynı zamanda demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının gelişimini desteklemek için sivil toplum, medya ve diğer alanlardan aktörlere yönelik bir kamusal alan oluşturuyor. Covid-19 pandemisi sebebiyle pek çok sponsorun radyo istasyonuna verdiği reklamları geri çekmesinin ardından, kuruluş EED'nin acil desteği sayesinde içinde bulunduğu kriz ortamında faaliyetlerini sürdürebiliyor, editörlerinin maaşlarını ödeyebiliyor, genel giderleri ile iş ekipmanları ve çevrimiçi promosyon giderlerini karşılayabiliyor.

  Daha Fazla Oku

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

 • EED HİBE DESTEĞİ ALACAK KİŞİ VE KURUMLARI NASIL BELİRLER?

  Hibe desteği için iletilen tüm başvuru talepleri, kurumsal misyon doğrultusunda öncelikle EED Sekreterliği tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, EED Yürütme Komitesine sunulur ve Komite tarafından düzenli olarak yapılan toplantılarda nihai kararlar alınır. EED, hibe desteklerini belirlerken güney ve doğu komşu bölgeleri arasında mümkün olduğunca dengeli bir dağıtım yapmaya çalışır.

 • HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Hibe desteklerinden faydalanmak için tasarlanan başvuru süreci oldukça basittir. Ana sayfada yer alan “Destek için Başvur” butonuna tıkladığınızda, başvuru formunu ve başvuru yönergelerini bulabileceğiniz güvenli uygulama portalına yönlendirilirsiniz.

  Başvuru formunu Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Arnavutça ve Boşnakça dillerinde de doldurabilirsiniz.

  Başvuru talebinizi iletirken başvuru formunun yanında bütçe şablonunu da iletmelisiniz. İlgili dildeki boş şablonları başvuru formunu doldurduğunuz sayfadan indirebilirsiniz.

 • GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK ALTINDA OLAN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA BULUNMANIN BAŞKA YOLLARI VAR MI?

  EED’nin resmi internet sitesinde yer alan güvenliği yüksek başvuru formu üzerinden destek başvurusunda bulunabilirsiniz. Yanı sıra, güvenliği özellikle risk altında olan ve çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla bilgi göndermek istemeyen başvuru sahipleri, aşağıdaki uçtan uca şifreli e-posta adreslerini kullanarak doğrudan başvurularını yapabilirler:

  Protonmail e-postası: secretariat@signalmail.org

  Tutanota e-postası: secretariat@tutanota.de

  Uçtan uca şifrelenmiş e-postanın ek güvenliğinden yararlanmak için, gönderdiğiniz e-postaya karşılık gelen bir hesap kullanmanız gerekmektedir. Örneğin, secretariat@tutanota.de adresine e-posta göndermek için bir Tutanota e-posta adresi kullanmalı veya secretariat@signalmail.org adresine e-posta göndermek için bir Protonmail e-posta adresi kullanmalısınız.

 • EED HİBE ÇAĞRILARINI NE ZAMAN YAYIMLAR?

  EED hibe dağıtım süreci, hibe çağrıları üzerinden ilerlemez. Başvurunuzu dilediğiniz zamanda iletebilirsiniz. Alınan başvuru talepleri, ilgili uzman kadro tarafından belirli aralıklarla incelenerek Yürütme Komitesine sunulur. Yaklaşık iki ayda bir toplanan Komitede desteklenecek başvuru sahipleri nihai olarak belirlenir. Usulüne uygun gerekçelendirilmiş istisnai durumlarda, belirlenen toplantı tarihleri dışında da karar alınabilir.

 • DESTEK TALEBİMİ İNGİLİZCE Mİ HAZIRLAMALIYIM?

  Hayır, başvuru taleplerinizi İngilizce hazırlamanız gerekmez. Başvuru formunu Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Arnavutça ve Boşnakça dillerinde de doldurabilirsiniz.

 • HİBE BAŞVURUMUN EED TARAFINDAN TESLİM ALINDIĞINDAN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

  Hibe başvurunuzu ilettiğinizde, başvuruda bulunduğunuzu teyit etmek üzere otomatik bir e-posta alırsınız. Bu e-postada, başvurunuza ait referans numarası da paylaşılır. Başvurunuzun değerlendirme süreci veya sonucuna ilişkin bilgi almak için bu referans numarasını kullanabilirsiniz.

 • EED’NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEKİ BAŞVURU FORMUNU KULLANMADAN DA HİBE BAŞVURUMU İLETEBİLİR MİYİM?

  Evet, iletebilirsiniz. Başvuru formunuzu ve bütçe şablonunuzu secretariat@democracyendowment.eu adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Ayrıca, başvuru dokümanlarınızı aşağıda yer alan adrese basılı kopya olarak ulaştırabilirsiniz:

  European Endowment for Democracy
  Rue de la Loi 34,
  1040 Brussels
  Belgium

 • ACİL HİBE DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

  Açıkça gerekçelendirilmiş durumlarda, EED istisnai olarak ve sınırlı sayıda talebi acil olarak işleme alabilir. Başvurunuzu yine web sitesi üzerinden iletebilirsiniz. Bunun için başvuru formunda yer alan “Acil durum hibesi talep edildi” kutucuğunu işaretleyerek talebinizin neden acil olduğu ve hibe desteği alamazsanız karşılaşabileceğiniz sorunlar hakkında kısa bir açıklama yapmanızı rica ederiz.

 • ACİL HİBE DESTEĞİ İÇİN NE ZAMAN BAŞVURABİLİRİM?

  Acil durum desteği talepleri, EED tarafından sağlanacak hibe desteğinin anlamlı bir fark yaratabileceği kriz dönemleri ve istisnai durumlarla sınırlı olmalıdır. Bu başvuruların usulüne uygun olarak gerekçelendirilmesi elzemdir. Örneğin, girişiminizi mümkün olan en kısa sürede başlatmak istemeniz, acil destek talebinde bulunmak için yeterli değildir. Destek talebiniz acil durum desteği için uygun değilse, standart inceleme süresi içinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda alınan nihai karar, size otomatik bir e-posta yoluyla iletilir.

 • EED TARAFINDAN SAĞLANAN ORTALAMA HİBE MİKTARI NEDİR?

  EED tarafından belirlenen sabit bir hibe miktarı aralığı bulunmamaktadır. Gelen başvurular genellikle 10.000 ila 150.000 Euro arasında olmakla birlikte, başvurunun niteliğine göre bu aralığın altında ve üstünde hibeler sağlanabilir. Bugüne dek sağlanan destekler ise ortalama 40.000 ile 60.000 Euro aralığındadır.

 • AYNI ANDA BİRDEN FAZLA HİBE BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR MİYİM?

  Birden fazla hibe başvurusunda bulunmanızın önünde prensip olarak bir engel yoktur. Ancak başvuruların üst düzey bir hassasiyet ve özenle değerlendirildiğini, yalnızca EED’nin misyon ve vizyonu ile uyumlu başvuruların onaylandığını göz önünde bulundurmanızı öneririz.

 • EED’DEN TEKRAR HİBE DESTEĞİ TALEP EDEBİLİR MİYİM?

  EED sunduğu hibe desteklerinin, diğer hibe sağlayıcıların desteklerini tamamlayıcı nitelikte olmasını ve alandaki boşlukları doldurmasını hedefler. Bu hedef doğrultusunda, aynı başvuru sahiplerinin tekrar eden hibe desteklerinden faydalanmasını tercih etmez. Bununla beraber, bazı istisnai durumlarda tekrar eden hibe destekleri olumlu yönde değerlendirilebilir.

 • EED, BAŞKA HİBE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLEN GİRİŞİMLER İÇİN HİBE DESTEĞİ SAĞLAYABİLİR Mİ?

  Söz konusu girişimin başvuru talebi, EED’nin temel vizyon ve misyonu ile uyumlu olarak diğer fon veren kuruluşların desteklerini tamamlayıcı ve boşlukları doldurucu nitelikte olduğu sürece hibe desteği sağlanabilir. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği ve benzer fon verenlerin desteklerine erişebilen girişimlerin taleplerinin olumlu değerlendirilme olasılığının düşük olduğu söylenebilir.

 • HİBE BAŞVURUMUN SONUCUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

  Tüm başvuru sahipleri, hibe başvurularının sonucuna ilişkin EED’den resmi bir yanıt alırlar. EED nihai yanıtını 12 hafta içinde başvuru sahiplerine iletmeyi hedefler.

 • DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ HİBE BAŞVURUMUN DURUMUNU NASIL SORGULAYABİLİRİM?

  secretariat@democracyendowment.eu adresine bir e-posta göndererek hibe başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Başvurunuzun kolaylıkla takip edilebilmesi için e-postanızda başvuru referans numaranızı belirtmeniz önemlidir. Değerlendirme sürecindeki başvurunuzun durumunu, yalnızca başvurunuzu iletmenizin üzerinden 12 hafta geçmesine rağmen sonuca dair henüz bir haber alamadıysanız sorgulamanızı rica ederiz.

  Tüm başvuruların 8-12 hafta içinde değerlendirilmesi hedeflenmekle birlikte, bazı değerlendirme süreçleri daha uzun sürebilmektedir. Bu süreçte EED sekretaryası başvuru talebine ilişkin ek bilgi veya açıklama talep edebilir.

 • DEĞERLENDİRME SONUCUNDA HİBE DESTEĞİ REDDEDİLEN BİR BAŞVURU İÇİN GERİ BİLDİRİM TALEP EDEBİLİR MİYİM?

  EED, tüm başvuru taleplerinin sonuçlarını paylaşırken geri bildirim sunmayı arzu etmektedir. Ancak bazen çok sayıda destek talebinden kaynaklı yoğunluk nedeniyle, değerlendirme süreci olumsuz sonuçlanan her başvuru için geri bildirim sunulması ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Yine de, başvurunuzla ilgili geri bildirim talebinizi secretariat@democracyendowment.eu adresi üzerinden bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.

 • FİKİRLERİM VEYA BAŞVURUM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEDİĞİMDE, EED’NİN BULUNDUĞUM ÜLKEDE BİR OFİSİNE VEYA TEMSİLCİSİNE ULAŞABİLİR MİYİM?

  EED’nin merkez ofisi Belçika’nın Brüksel şehrinde yerleşik olup başka ülkelerde ofisleri bulunmamaktadır. Bununla beraber, faaliyet yürütülen ülkelerde çeşitli danışman ağları ile birlikte çalışılmaktadır. Bu konuyla ilgili EED’ye danışmanızın en kolay yolu grants@democracyendowment.eu adresi üzerinden e-posta göndermenizdir.

 • NEDEN ÜÇ REFERANS KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ TALEP EDİLİYOR?

  EED’ye referans kişilerinizin iletişim bilgilerini sunarak, uzmanlığınız ve deneyiminiz ile ilgili bilgi verebilecek kişilerle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

  Daha önce işbirliği yaptığınız veya yaptığınız işten faydalanan kişileri referans olarak gösterebilirsiniz.
  Referans kişileriniz başvuru yaptığınız ülke dışında bir ülkede yaşıyor olabilir, ancak mümkün olduğu ölçüde kendi kurumunuzda çalışan veya ailenizden olan kişileri referans olarak göstermemenizi öneririz.

  Bununla beraber referans kişilerinizi paylaştığınızda, EED tarafından iletişime geçildiği takdirde konuya dair konuşabilecek olmalarını taahhüt etmiş olursunuz.

  EED her zaman referans olarak gösterilen kişilerin tamamıyla iletişim kurmayabilir ve referans olarak gösterilmeyen kişilerle de iletişim kurabilir.

 • EED KİMDİR?

  European Endowment for Democracy (EED), hibe veren bağımsız bir kuruluştur. Avrupa komşu ülkeleri ve ötesinde demokrasi için mücadele eden aktörleri destekler.

  EED, Avrupa Birliği (AB) üye devletleri ve kurumlarının ortak bir girişimidir. EED’nin çalışmaları, EED Yönetim Kurulu ve Yürütme Komitesi tarafından denetlenmektedir.

   

 • EED KİMLERİ DESTEKLER?

  EED, çoğulcu demokratik bir siyasi sistem için çalışan sivil toplum kuruluşlarını, hareketleri, bağımsız medyayı ve bireysel aktivistleri destekler. Resmi kayıt (tüzel kişilik) şart değildir. Ayrıca yeni oluşturulan veya tüzel kişiliği olmayan kuruluşları, gayri resmi platformları, gençlik gruplarını ve bireyleri de destekliyoruz. EED özellikle diğer donörler ve mevcut AB araçları tarafından desteklenemeyenlere yardımcı olur. EED, talep odaklıdır ve yerel demokrasi aktörlerinin ihtiyaç ve taleplerine cevap verir. EED'nin doğrudan yararlanıcıları arasında demokrasi yanlısı hareketler ve aktörler, sivil gruplar ve sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, bağımsız medya, gazeteciler ve blog yazarları, sanatçılar ve gençlik grupları bulunmaktadır.

 • EED NE TÜR GİRİŞİMLERİ DESTEKLER?

  EED’nin amacı, Avrupa komşu ülkeleri ve ötesinde demokratik geçiş sürecinde olan veya demokrasi açıklarıyla karşı karşıya olan ülkelerde demokratikleşme sürecini desteklemek, daha sürdürülebilir ve kalıcı demokrasi uygulamalarının güçlenmesini teşvik etmektir.

  Tamamını içermemekle birlikte, EED tarafından desteklenen bazı faaliyet grupları aşağıdaki gibidir:

  • Siyasi çoğulculuğu ve çeşitliliği teşvik etmek
  • Kamu kurumlarında hesap verilebilirliği artırmak
  • Kadınlara ve azınlıklara karşı her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek ve onların katılımını artırarak toplumların kapsayıcılığını güçlendirmek
  • Gerek ulusal gerekse yerel düzeyde vatandaşların temsiliyetini ve karar alma süreçlerine katılımını desteklemek
  • Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları gibi demokrasi yanlısı aktörlerin daha güçlü, etkili ve profesyonel bir rol üstlenmesini teşvik etmek
  • İfade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, barışçıl toplanma özgürlüğü ve din veya inanç özgürlüğü dahil olmak üzere temel özgürlükleri teşvik etmek

 • EED HANGİ BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTERİR?

  EED, ağırlıklı olarak Avrupa komşu bölgelerinde (Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika), Batı Balkanlar ve Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Doğu komşuları arasında desteğe uygun ülkeler Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna iken, güney komşuları bölgesinde desteğe uygun olan ülkeler Cezayir, Mısır, Ürdün, Libya, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’tur.

  2015 yılında, EED’nin çalışma alanı ihtiyaçlara, mevcut fonlara ve siyasal önceliklere bağlı olarak komşu bölgelerdeki ülkelerden gelecek başvurulara hibe desteği sağlanması amacıyla genişletildi. Bu ülkeler arasında Bahreyn, Çad, İran, Irak, İsrail, Kuveyt, Mali, Moritanya, Nijerya, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan yer almaktadır. EED, 2018 yılında faaliyetlerini Türkiye ve Batı Balkanları (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) kapsayacak şekilde genişletti. EED, mevcut finansmana bağlı olarak gelecekte diğer ülkelerden gelen başvuruları değerlendirebilir.

  Hibe desteğinden faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin bu ülkelerden birinde yer alması bir gereklilik değildir. Bununla beraber, başvuruların içeriğinde bu ülkelerden aktörlerin güçlü katılımı yer almalı ve yaratılmak istenen etki bu ülkelerde yaşayan nüfusu hedeflemelidir.

 • EED NASIL ÇALIŞMAKTADIR?

  EED, öncelikle mevcut AB finansman araçları veya diğer programlarla desteklenemeyen grupları ve aktivistleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

  EED, diğer hibe veren programları tamamlayıcı niteliktedir, boşluk doldurucu görevi görür, hızlı ve esnek destek sağlamayı amaçlar.

  EED, belirli aralıklarla hibe çağrıları yayımlamaz; bu nedenle başvuru için son tarih yoktur. Dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz.

  EED, bireyleri ve resmi olarak kayıtlı olmayan (tüzel kişiliği olmayan) grupları destekleyebilir.

  EED, birkaç dilde destek başvurularını kabul eder: Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Türkçe ve Batı Balkan dilleri.

  EED, personel maaşları, ofis ve ilgili maliyetleri, iletişim maliyetleri gibi harcamaları destekleyebilir.

  EED, başvuru sahiplerine 12 hafta içinde nihai değerlendirme sonucunu vermeyi ve acil durum taleplerine hızla yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

  EED, başvuru sahiplerinin güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alma ve ihtiyatlı bir şekilde destek sağlama konusunda uzmandır.

 • EED’NİN SAĞLADIĞI KATMA DEĞER NEDİR?

  EED, diğer AB veya üye devletlerin demokrasiyi geliştirme çabaları için kritik ve tamamlayıcı bir rol oynar. EED’nin esnekliği, hızlı yanıt verebilirliği ve risk alma kabiliyeti, onun özgün ihtiyaçlara ve zorlu yerel bağlamlara uyum sağlamasına olanak tanır. Özel amacı, genellikle diğer hibe sağlayıcılara kapalı olan, zorlayıcı ve bazen tehlikeli ortamlarda çalışma kapasitesinde ortaya çıkmaktadır. Esnek yaklaşımı ile EED, sahadaki değişen koşullara duyarlı bir yaklaşım sergiler.

  EED ayrıca, henüz yeni kurulmuş veya kurulmakta olan, küçük ölçekli ve demokrasi yanlısı gruplarla çalışmak ve onların daha büyük finansman programlarına başvurma kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak açısından kilit bir konuma sahiptir. Bu şekilde, EED, AB’nin demokrasiye desteğindeki önemli bir boşluğu giderir.

 • EED HİBE DESTEĞİ ALACAK KİŞİ VE KURUMLARI NASIL BELİRLER?

  Hibe desteği için iletilen tüm başvuru talepleri, kurumsal misyon doğrultusunda öncelikle EED Sekreterliği tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, EED Yürütme Komitesine sunulur ve Komite tarafından düzenli olarak yapılan toplantılarda nihai kararlar alınır. EED, hibe desteklerini belirlerken güney ve doğu komşu bölgeleri arasında mümkün olduğunca dengeli bir dağıtım yapmaya çalışır.

 • EED KENDİ FON KAYNAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR?

  EED Yönetim Kurulu üyesi olan yirmi üç Avrupa ülkesi ve Ukrayna için özel bir hibe yoluyla Kanada, EED’nin bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerine finansal katkıda bulunmuştur. EED’nin operasyonel bütçesi ise bir Avrupa Komisyonu hibesi kapsamında karşılanmaktadır.

 • EED AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BİR PARÇASI MIDIR?

  EED, AB üye ülkeleri ve AB kurumlarının ortak girişimiyle kurulmuştur. Bununla birlikte, Avrupa Birliği'nin bir parçası değildir, bağımsız bir hibe sağlayıcı kurumdur.

 • EED'NİN FELSEFESİ NEDİR?

  EED tarafından sağlanan desteklerin temelinde, demokrasiyi teşvik etmek amacıyla yerel aktörlerin girişimlerini kolaylaştırma ilkesi yer alır. Temel bir ilke olarak demokrasinin dışarıdan empoze edilemeyeceğine inanır. Yalnızca “içeriden” kaynaklanan değişimlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir demokratik geçişe yol açabileceği inancını benimseyerek çalışır.

 • HİBE DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

  Hibe desteklerinden faydalanmak için tasarlanan başvuru süreci oldukça basittir. Ana sayfada yer alan “Destek için Başvur” butonuna tıkladığınızda, başvuru formunu ve başvuru yönergelerini bulabileceğiniz güvenli uygulama portalına yönlendirilirsiniz.

 • EED İÇİN NASIL ÇALIŞABİLİRİM?

  EED’deki tüm iş imkanları, İngilizce resmi internet sitesinde yer alan “Bizimle Çalışın” bölümünden duyurulur. EED ayrıca her yıl sınırlı sayıda ücretli staj imkanı sunmaktadır. EED'nin faaliyetleri için gerekli olan hizmetlerin, işlerin veya malzemelerin sağlanması için çıkılan açık ihaleler de yine bu sayfada yayımlanmaktadır.

 • EED İLE İLGİLİ HABERLERİ NASIL ALABİLİRİM?

  EED’nin İngilizce resmi internet sitesinde yer alan “İletişimde Kal” (Stay in touch) bölümündeki “Abone Ol” (Subscribe) butonuna tıklayarak haber bülteni ve etkinlikler hakkında haberdar olabileceğiniz iletişim listemize kayıt olabilirsiniz. Bizi aşağıdaki sosyal medya adreslerimizden de takip edebilirsiniz: