Apply for support Demande de soutienОбратиться за поддержкойالتقدم للحصول على دعمПодати заявку на підтримкуBaşvuru içinPošaljite zahtev za podrškuAplikoni për mbështetje
European Endowment for Democracy logo 10 years supporting Democracy
Apply for support

Pošaljite zahtev za podršku

EED prihvata aplikacije kontinuirano. Za više informacija o načinu apliciranja pogledajte često postavljana pitanja u nastavku teksta.

Što je EED?

Što je EED?

Evropska fondacija za demokratiju (EED) je nezavisna organizacija koja dodjeljuje grantove i podržava aktere demokratskih promjena u evropskom susjedstvu i šire. 

Fleksibilnost EED-a, brzi odgovor i sposobnost preuzimanja rizika omogućavaju prilagođavanje potrebama i izazovima lokalnih konteksta koji se stalno mijenjaju. EED može brzo reagovati kako se situacija na terenu mijenja, i djelovati u teškim uslovima koji su često izvan djelokruga rada drugih donatora.

U fokusu rada EED-a je ideja da se demokratija ne može nametnuti izvana. Samo promjene koje dolaze iznutra mogu dovesti do održive i inkluzivne demokratske tranzicije. Podrška EED-a zasniva se na principu podsticanja – a ne nametanja – demokratije i pružanju podrške inicijativama lokalnih aktera.

Gdje EED djeluje?

EED djeluje pretežno u evropskom susjedstvu (Istočno partnerstvo, Bliski istok i Sjeverna Afrika), zapadnom Balkanu i Turskoj. 

Sljedeće zemlje mogu dobiti podršku: 

Albanija, Alžir, Azerbejdžan, Bahrein, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Čad, Egipat, Gruzija, Iran, Irak, Izrael, Jemen, Jermenija, Jordan, Katar, Kazahstan, Kirgistan, Kosovo*, Kuvajt, Liban, Libija, Mali, Maroko, Mauritanija, Moldavija, Niger, Oman, Palestina, Rusija, Saudijska Arabija, Sirija, Sjeverna Makedonija Srbija, Sudan, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Uzbekistan 

U izuzetnim slučajevima, EED može da finansira inicijative izvan zemalja svog mandata, pod uslovom da njihove predložene aktivnosti podrazumijevaju snažnu uključenost aktera iz ovih ključnih zemalja i usmjerene su na njihove populacije.

Osim toga, neki grantovi mogu se dodijeliti za aplikacije iz zemalja koje se graniče sa susjedstvom, zavisno od potreba aplikanata, raspoloživih sredstava i prioriteta.

Kako EED djeluje?

EED prvenstveno nastoji da podrži grupe i aktiviste koje ne mogu podržati postojeći EU instrumenti ili drugi programi. Podrška EED-a je komplementarna drugim programima donatora EU i država članica. EED često popunjava praznine. Ima za cilj da pruži brzu i fleksibilnu podršku.

  • EED prihvata zahtjeve za podršku u bilo koje vrijeme. Nema specifičnih vremenski ograničenih poziva za aplikacije.
  • EED može da podrži pojedince i neregistovane grupe.
  • EED može da podrži operativne troškove (plate, kancelarijske i srodne troškove, troškove komunikacije).
  • EED je specijalizovan za pružanje podrške na diskretan način.

Da li je EED institucija Evropske unije?

EED su 2013. godine osnovale Evropska unija i države članice EU. Nije dio Evropske unije. EED je nezavisna organizacija koja dodjeljuje grantove. Izvršni odbor EED-a donosi sve odluke o finansiranju.

Šta EED podržava?

Koga EED podržava?

EED podržava organizacije civilnog društva, pokrete, nezavisne medije i individualne aktiviste koji rade na uspostavljanju pluralističkog demokratskog političkog sistema. 

Službena registracija nije uslov za podršku EED-a. EED podržava već formirane organizacije kao i nove ili neregistovane organizacije, neformalne platforme, grupe mladih i pojedince. Poseban fokus rada EED-a je pružanje podrške onima koji ne mogu dobiti podršku drugih donatora i postojećih EU instrumenata.

EED je vođen potražnjom i odgovara na potrebe i zahtjeve lokalnih aktera demokratije. Neposredni korisnici EED-a su prodemokratski pokreti i akteri, građanske grupe i organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, nezavisni mediji, novinari i blogeri, umjetnici i grupe mladih.

Primjere aktivnosti koje podržava EED možete pronaći ovdje.

Kako EED odabira svoje korisnike?

Odluke o finansiranju donosi Izvršni odbor EED-a na redovnim sastancima nakon procjene koju vrši Sekretarijat EED-a u skladu s mandatom organizacije. 

EED, u mjeri u kojoj je to moguće, poštuje geografsku ravnotežu u raspodjeli sredstava između regiona u kojima djeluje.

Kako aplicirati za finansiranje?

Kako mogu da apliciram za podršku?

Kliknite na "Aplicirajte za podršku" na našoj početnoj stranici kako biste bili preusmjereni na sigurni portal za apliciranje gdje možete pronaći obrazac aplikacije i smjernice za apliciranje.

Obrazac aplikacije možete ispuniti na sljedećim jezicima: arapski, engleski, francuski, ruski, turski, ukrajinski i jezici zapadnog Balkana.

Napominjemo da je uz svaku prijavu potreban obrazac budžeta. Neispunjeni obrasci na relevantnim jezicima mogu se preuzeti sa stranica obrazaca za aplikaciju.

Možete aplicirati i slanjem obrasca aplikacije i obrasca budžeta na e-mail adresu secretariat@democracyendowment.eu. EED prihvata i odštampane aplikacije slanjem poštom na sljedeću adresu: 

European Endowment for Democracy Rue de la Loi 34
1040 Brussels
Belgium

Kada EED objavljuje pozive za aplikacije?

EED pregleda zahtjeve za podršku kontinuirano, tako da podnosioci aplikacija mogu da podnesu svoje predloge u bilo kojem trenutku. EED ne objavljuje posebne pozive za aplikacije.

Izvršni odbor EED-a donosi konačne odluke o svim grantovima i sastaje se svaka dva mjeseca. U hitnim situacijama, Izvršni odbor EED-a može donijeti odluke o finansiranju i u periodima između svojih zvaničnih sastanaka. 

Mora li moj zahtjev za podršku biti na engleskom jeziku?

Ne. EED prihvata zahtjeve za podršku na nekoliko jezika: arapski, engleski, francuski, ruski, turski, ukrajinski i jezici zapadnog Balkana.

Koliki je prosječan iznos EED granta?

EED nema formalni raspon finansiranja. Većina zahtjeva za podršku kreće se između EUR 10.000 i EUR 50.000, ali EED dodjeljuje grantove i ispod i iznad tog raspona. Prosječan nivo podrške je između EUR 40.000 i EUR 60.000.

Mogu li da podnesem više od jednog zahtjeva za podršku u isto vrijeme?

U načelu, možete podnijeti više od jednog zahtjeva za podršku. Međutim, imajte na umu da će se prioritet dati najboljoj ideji.

Mogu li ponovo da zatražim finansiranje od EED-a?

EED kritički procjenjuje svaki zahtjev za ponovljeno finansiranje kako bi obezbijedio kontinuiranu dodatu vrijednost podrške EED-a. U specifičnim okolnostima, procjenjuje se da EED može dodati vrijednost ponovnim pružanjem finansiranja.

Kako da znam da je moj zahtjev za podršku primljen?

Dobićete automatski e-mail odgovor koji potvrđuje da smo primili Vaš zahtjev za podršku. Ovaj e-mail će sadržati i Vaš referentni broj. Molimo vas da koristite ovaj broj kada se raspitujete za status Vašeg zahtjeva za podršku.

Kako se mogu raspitati o statusu svog zahtjeva za podršku?

Svi aplikanti dobiće službeni odgovor s ishodom odluke EED-a o zahtjevu za podršku. EED nastoji da konačan odgovor aplikantima dostavi u roku od 12 sedmica.

Možete se raspitati o statusu svog zahtjeva za podršku slanjem e-maila na adresu secretariat@democracyendowment.eu. Uvijek navedite svoj referentni broj u e-mailu kako bismo lako mogli pratiti Vaš zahtjev za podršku. 

EED nastoji da pregleda sve zahtjeve unutar 8-12 sedmica, ali ponekad postupak obrade može trajati duže. Sekretarijat EED-a može da zatraži dodatne informacije ili pojašnjenja tokom ovog procesa.

Mogu li dobiti povratne informacije o predlogu koji nije odabran za finansiranje?

Zbog velikog broja primljenih zahtjeva, EED nije u mogućnosti da pruži detaljno objašnjenje za svaku odbijenu aplikaciju. Međutim, možete zatražiti povratne informacije o Vašoj individualnoj aplikaciji putem e-mail adrese secretariat@democracyendowment.eu.

Ima li EED kancelariju u mojoj zemlji ili nekoga s kim mogu da razgovaram o svojoj ideji ili predlogu?

Sekretarijat EED-a nalazi se u Briselu (Belgija). EED nema kancelarije u drugim zemljama, ali ima mrežu konsultanata u mnogim zemljama svog mandata. Za komunikaciju s EED-om, pošaljite e-mail na secretariat@democracyendowment.eu.

Zašto moram navesti kontakte tri osobe za preporuke?

EED zahtijeva da navedete kontakte tri osobe koje poznaju Vas i rad Vaše organizacije. To mogu biti pojedinci koji su upoznati s Vašim radom ili s kojima ste ranije sarađivali. Vaše osobe za preporuke mogu biti iz bilo koje zemlje. Idealno bi bilo da su nezavisne od Vaše organizacije/grupe i da nijesu članovi porodice.

Treba da obezbijedite da Vaše osobe za preporuke mogu da odgovore na pitanja EED-a ako ih kontaktira član našeg programskog tima. EED ne kontaktira uvijek sve navedene osobe za preporuke a može kontaktirati i osobe koje nijesu navedene kao preporuke.

Hitno finansiranje

Kako mogu da se prijavim za hitnu podršku?

U izuzetnim i jasno opravdanim situacijama, EED može da obradi ograničen broj zahtjeva po hitnom postupku. Da biste zatražili hitnu podršku, treba da štrikirate polje na dnu obrasca aplikacije i date kratko objašnjenje zašto je Vaš zahtjev hitan i koje su moguće posljedice ako ne dobijete hitno finansiranje.

Koje vrste inicijativa se kvalifikuju za hitnu podršku?

U izuzetnim i valjano opravdanim situacijama, EED može da obradi ograničen broj zahtjeva po hitnom postupku.

Kriterijumi za inicijativu koja se kvalifikuje za hitnu podršku mogu da obuhvate nepredviđene promjene Vaše situacije, da ste primorani da zaustavite svoje aktivnosti ako ne dobijete hitno finansiranje, nepredviđeni finansijski jaz i neočekivane eksterne okolnosti koje su dovele do hitne situacije i potrebe za hitnom podrškom.

Kada mogu da apliciram za hitnu podršku?

Zahtjevi za hitnu podršku treba da budu ograničeni na izuzetne okolnosti i u vremenima krize kada se hitnim i fleksibilnim finansiranjem EED-a može učiniti nešto značajno. Ovi slučajevi moraju da budu valjano obrazloženi. Činjenica da želite započeti svoju inicijativu što je prije moguće ne opravdava hitnu podršku.

Ako Vaš zahtjev za podršku nije ocijenjen kao hitan, biće razmotren u okviru standardnog perioda obrade. Dobićete automatski e-mail koji će Vas obavijestiti o ovoj odluci.