Subscribe to our newsletter

Sıklıkla sorulan sorular

 • Biz Kimiz?

  European Endowment for Democracy (EED), Avrupa Birliği’nin güney ve doğu komşularında (AB Komşuluk Bölgesi) ve ötesinde demokratik değişim amacıyla hareket eden aktörleri destekleyen bağımsız bir fon kuruluşudur. EED, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve kurumlarının ortak girişimidir. EED’nin çalışmaları Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu tarafından denetlenmektedir.

  Kimi Destekliyoruz?

  EED, çoğulcu demokratik siyasal sistem için çalışan sivil toplum örgütlerini, sivil hareketleri ve bireyleri desteklemektedir. Kuruluşumuzdan destek alabilmek için resmi statüye sahip olmak şartı aranmamaktadır. Yeni kurulmuş veya resmi statüsü bulunmayan örgütleri, platformları,  gençlik gruplarını ve bireyleri de destekliyoruz.

  EED özellikle, başka fon veren kuruluşlar tarafından desteklenemeyen ve Avrupa Birliği’nin mevcut destek mekanizmalarından yararlanamayan aktörlere yardım etmektedir. EED talep odaklıdır ve yerel demokrasi aktörlerinin ihtiyaç ve taleplerine cevap vermektedir.

  EED’nin doğrudan yararlanıcıları arasında demokrasi yanlısı hareketler ve aktörler, sivil toplum örgütleri, bağımsız medya, gazeteciler ve blog yazarları, sanatçılar ile eğitim kurumlarını kapsayacak biçimde hükümet dışı kurumlar bulunmaktadır.

  Hangi girişimleri destekliyoruz?

  EED’nin görevi, Avrupa Birliği Komşuluk Bölgesi’nde ve ötesinde demokrasiye geçiş yapan veya demokratik sisteminde eksiklikler olan ülkelerde “demokratikleşmeyi, demokrasinin güçlü ve sürdürülebilir olmasını teşvik etmek, desteklemektir.”

  EED tarafından desteklenen faaliyet örnekleri (Lütfen aşağıdaki listenin sınırlayıcı olmadığını gözden kaçırmayın):

  •          Siyasal çoğulculuğu ve çeşitliliği teşvik etmek
  •          Devletin hesap verebilirliğini artırmak
  •          Kadınlara ve azınlıklara karşı her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi ve bu grupların katılımını artırmayı da içerecek biçimde toplumun kapsayıcılığını artırmak
  •          Yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerinde vatandaş temsilini ve bu süreçlere vatandaşın katılımını desteklemek
  •          Siyasi partiler, birlikler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri gibi demokrasi yanlısı aktörlerin oynadığı rolün daha etkin, daha profesyonel olması ve artması için adım atmak
  •          İfade, örgütlenme, barışçıl olarak toplanma ile din ve inanç özgürlüklerini de kapsayacak biçimde temel özgürlükleri teşvik etmek

  Desteklenen faaliyetler kâr amaçlı olamaz.

  EED nerede çalışıyor?

  EED ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’nin komşu ülkelerinde çalışmaktadır. Doğuda yer alan komşulardan Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve güneyde yer alan komşulardan Cezayir, Fas, işgal altındaki Filistin toprakları, Libya, Lübnan, Mısır, Ürdün, Suriye ve Tunus, EED’den destek almaya hak sahibidir.

  2015 yılından bu yana EED’nin görev alanı genişlemiş ve Avrupa komşu ülkelerine yakın ülkelerden gelen ilgili destek taleplerini, ihtiyaçlara ve mevcut fonlara bağlı olarak kabul edebilir hale gelmiştir: Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çad, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Mali, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Umman.

  2018 yılından başlamak üzere EED faaliyetlerini Batı Balkanlara genişletmiştir ve bölgeden gelen destek taleplerini kabul etmeye başlamıştır: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan.

  Yukarıda sayılan ülkelerde yerleşik olmak destek talebi için bir gereklilik olmasa da, önerilen faaliyetler, EED tarafından kapsanan ülkelerdeki aktörlerin güçlü katılımını sağlamalı ve bu ülkelerdeki halkı hedef almalıdır.

  Nasıl çalışıyoruz?

  EED temel olarak mevcut Avrupa Birliği araçları veya başka programlar tarafından desteklenemeyen grupları ve aktivistleri desteklemeyi amaçlamaktadır. EED, diğer fon sağlayan programları tamamlayıcı niteliktedir, boşlukları doldurmak üzere hareket eder, hızlı ve esnek destek sunmayı hedefler.

  EED Sekreteryası destek için gelen tüm talepleri inceler, düzenli toplantılarla destek kararı veren Yürütme Kurulu’na tavsiyede bulunur.

   EED’nin kattığı değer nedir?

  EED bir “tamamlayıcı”dır. Bu, EED’nin diğer fon veren kuruluşlar ve mevcut Avrupa Birliği araçlarından çeşitli nedenlerle yararlanamayanları desteklediği anlamına gelmektedir.

  •          Genel olarak EED, başvuruculara 12 hafta içinde nihai cevabını vermeye çalışır. Ayrıca acil destek taleplerine hızla yanıt verir.
  •          EED, genel sabit giderleri destekleyebilir (maaşlar, ofis kirası ve ilgili öbür maliyetler, iletişim giderleri).
  •          EED beş dilde destek başvurusu almaktadır: Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça ve Türkçe. 
  •          EED gerçek kişileri ve resmi statüsü bulunmayan grupları destekleyebilir.
  •          EED’nin başvurusu her zaman açıktır, son başvuru tarihi yoktur!

  EED'nin ülke ofisleri var mı veya ülkede fikrim veya teklifim hakkında konuşabileceğim birisi var mı?

  EED Brüksel’de yerleşiktir ve ülke ofisleri bulunmamaktadır. Çalıştığımız ülkelerin bazılarında danışman ağına sahibiz. EED ile iletişime geçmenin en kolay yolu grants@democracyendowment.eu adresine e-posta göndermenizdir.

  EED, hibe almayı hak edenleri nasıl seçer?

  Fonlama kararını Yürütme Kurulu alır. EED Sekreteryası, EED’nin görevi doğrultusunda değerlendirmede bulunur.

  EED mümkün olduğu ölçüde coğrafi denge gütmeye çalışır, güney ve doğu komşuların dengeli olarak fondan yararlanmasını gözetir. 

back to top
website security

Log in to members area