Subscribe to our newsletter

Često postavljana pitanja

 

 •   Ko smo mi?

„Evropska zadužbina za demokratiju“ (engl. skr. EED) je nezavisna organizacija koja dodeljuje bespovratna sredstva kao pomoć svim akterima iz susedstva EU i šire koji deluju u interesu demokratskih promena. EED je zajednička inicijativa država članica i institucija EU. Rad EED-a nadgledaju Upravni odbor i Izvršni odbor zadužbine.

 •   Koga podržavamo?

EED pruža podršku organizacijama građanskog društva, pokretima i aktivistima pojedincima koji deluju u pravcu uspostave i unapređivanja pluralističkih demokratskih političkih sistema, pri čemu oni ne moraju biti registrovani. Pomoć pružamo i novouspostavljenim i neregistrovanim organizacijama, neslužbenim platformama, udruženjima mladih i pojedincima.

EED naročito podržava one koji nemaju pravo na pomoć drugih donatora i iz okvira aktuelnih instrumenata podrške EU. Aktivnosti EED-a definišu se na osnovu potreba na terenu i odgovaramo na zahteve i potrebe domaćih aktera koji se bave problematikom demokratizacije.

Direktni korisnici EED-a mogu biti prodemokratski nastrojeni pokreti i akteri, organizacije građanskog društva, nezavisni mediji, novinari i blogeri, umetnici i nevladine institucije, uključujući fondacije i prosvetne ustanove.

 •   Koje inicijative podržavamo?

EED ima mandat da „neguje i podržava demokratizaciju i duboko ukorenjenu i održivu demokratiju“ u zemljama iz susedstva EU i šire koje prelaze na demokratsko uređenje ili se suočavaju sa pomanjkanjem demokratičnost.

Neke od aktivnosti koje EED podržava uključuju:

 •   promovisanje političkog pluralizma i raznovrsnosti;
 •   povećanje odgovornosti države;
 •   povećanje inkluzivnosti društava, što podrazumeva i borbu protiv svih vidova diskriminacije žena i manjinskih grupa, te njihovu bolju zastupljenost;
 •   podrška zastupljenosti građana i njihovom uključivanju u postupke donošenja odluka, kako na državnom tako i na mesnim nivoima;
 •   promovisanje značajnije, delotvornije i profesionalnije uloge prodemokratskih aktera, kao što su političke partije, udruženja i organizacije građanskog društva;
 •   promovisanje osnovnih sloboda, uključujući slobodu izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu mirnog okupljanja i slobodu veroispovesti, odnosno slobodu vere.

Aktivnosti koje podržavamo ne smeju biti usmerene na sticanje dobiti.

 •   Gde je zadužbina aktivna?

EED deluje prvenstveno na području zemalja iz susedstva EU. Zemlje iz istočnog susedstva koje imaju pravo na podršku EED-a su Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija i Ukrajina, dok zemlje iz južnog susedstva sa tim pravom uključuju Alžir, Egipat, Jordan, Liban, Libiju, Maroko, Okupirane palestinske teritorije, Siriju i Tunis.

Od 2015. godine, delokrug EED-a je proširen i od tada možemo primati relevantne zahteve za pomoć i iz zemalja koje graniče za susedstvom EU, zavisno od njihovih potreba i raspoloživih sredstava. Te zemlje uključuju: Bahrein, Čad, Irak, Iran, Katar, Kazahstan, Kirgiziju, Kuvajt, Mali, Mauritaniju, Niger, Oman, Rusiju, Saudijsku Arabiju, Sudan, Tadžikistan, Turkmenistan, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate i Uzbekistan.

Od 2018. godine, EED je nadalje proširila svoje delovanje na područje zapadnog Balkana, te prihvata zahteve za pomoć i iz ove regije, tačnije iz Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Srbije.

Korisnici pomoći ne moraju imati sedište u nekoj od navedenih zemalja, ali bi predložene aktivnosti u pravilu trebale podrazumevati snažno učešće aktera iz zemalja obuhvaćenih radom EED-a i biti usmerene na stanovništvo tih zemalja.

 •   Na koji način delujemo?

EED prije svega teži podržati one grupe i aktiviste koji nemaju pravo na pomoć u okviru aktuelnih instrumenata i drugih programa EU. EED nadopunjava programe drugih donatora, popunjava praznine i nastoji obezbediti brzu i fleksibilnu podršku.

Sekretarijat EED-a razmatra sve zahteve za pomoć i daje preporuke Izvršnom odboru koji na svojim redovnim sednicama donosi odluke o usmeravanju sredstava.

 •   Kakvu dodatu vrednost donosi EED?

EED 'popunjava praznine', tačnije pružamo podršku onima koji iz čitavog niza razloga nemaju pravo na pomoć drugih donatora, odnosno iz okvira aktuelnih instrumenata EU.

 •   EED u pravilu nastoji doneti konačnu odluku o podnesenim zahtevima za pomoć u roku od dvanaest (12) sedmica, odnosno kraćem roku kada je reč o hitnim slučajevima;
 •   EED ima mogućnost finansiranja operativnih troškova (troškova ličnih dohodaka, zakupa kancelarijskih prostorija, te drugih srodnih troškova, uključujući troškove informisanja i komunikacija);
 •   EED prihvata zahteve za pomoć napisane na sledeća četiri (4) jezika: arapski, engleski, francuski i ruski;
 •   EED ima mogućnost pomaganja pojedinca i neregistrovanih grupa;
 •   EED prihvata zahteve za pomoć sve vreme, nema ograničenih rokova!
 •   Da li EED ima kancelarije u pojedinačnim zemljama, odnosno da li postoji neko u zemlji kome se mogu obratiti sa svojom idejom ili predlogom?

Sedište EED-a je u Briselu i nemamo kancelarije u pojedinačnim zemljama, međutim raspolažemo mrežom konsultanata iz nekih od zemalja u kojima smo aktivni. Najjednostavniji način komunikacije sa EED-om je da nas kontaktirate putem elektronske pošte na adresu: grants@democracyendowment.eu.

 •    Na koji način EED bira korisnike bespovratnih sredstava?

Odluke o raspodeli sredstava donosi Izvršni odbor. Ocenu zahteva vrši Sekretarijat EED-a u skladu sa mandatom zadužbine.

EED nastoji, u najvećoj mogućoj meri, raspoređivati sredstva ravnomerno na južne i istočne susede EU.

 

 

back to top
website security

Log in to members area